خدمت

طراحی سفارشی ده قالب

طراحی سفارشی ده قالب

طراحی سفارشی ده قالب

ناموجود
اضافه به سبد خرید

این سرویس شامل طراحی ده پست و یا استوری سفارشی بر روی قالب های موجود در وب سایت تم لند بر اساس نظر مشتری می باشد. تغییراتی که توسط تیم طراحان در سرویس سفارشی ارائه می شود، عبارتند از:

  • تغییر و جانشانی عکس در پست
  • تایپوگرافی عنوان و متن پست
  • تغییر در رنگ بندی قالب